Amfiträdet
Din kropp i balans

Livet påverkar dig in i minsta cell

Osteopaten utgår från att kroppen är en helhet med en naturlig kapacitet att balansera och läka sig själv. En osteopatisk beahndling tar hänsyn till detta och anpassar varje behandling efter dig som individ och dina förutsättningar. Det gör att osteopaten använder olika tekniker på olika patienter.

Många av de vanligaste teknikerna är mjuka och indirekta. Som osteopat arbetar jag inte enbart med så kallade låsningar i leder, utan försöker hjälpa kroppen att få tillbaka sin naturliga balans och förmåga att hela sig själv. Det ger ett mer långsiktigt mål än att enbart fokusera på akut smärtfrihet.

Några exempel på behandlingstekniker:

Artikulering

Ledbehandling där man successivt ökar rörelseomfånget med cirkulära, rytmiska, upprepade rörelser.

Mobilisering

Olika sätt att med mjuka rörelser öka rörligheten i främst ryggradens leder.

Manipulation

Olika tekniker (High velocity thrust, Low velocity thrust) då man öppnar den låsta leden med en kort stöt samtidigt som man låser omkringliggande leder. På så sätt kan man upphäva rörelseinskränkningarna.

Soft tissue-teknik

Omfattar olika metoder att påverka kroppens mjukdelar, öka och stabilisera cirkulationen, minska spänningar och stärka svaga vävnader.

Kraniell osteopati

Återställande av rörligheten i kraniets suturer (sömmar). Metoden har utvecklats av W G Sutherland, som menade att skallens olika segment kan rubbas och fastna i fel läge och därigenom påverka hjärnhinnorna, hjärn- och ryggmärgsvätskan och på så sätt indirekt hela människan.

Visceral teknik

Namnet kommer från viscera=inälvor. Tekniken syftar till att påverka de inre organens funktion genom att se till att de har en optimal mobilitet (organens rörelse relativt andra strukturer) och motilitet (egen inre rörelse).

Balanced Ligamentous/Membranous Tension (BLT/BMT)

Teknik där ligamentsspänningarna balanseras för att häva olika rörelseinskränkningar i leder eller viscera.