Träning med Ampi
Träning

Du som tränar krämpor och smärta

Innan du börjar med en ny träningsform, ändrar din träning eller kanske ökar din träning, är det smart att gå till Osteopaten. Här får du koll på att din kropp fungerar som den ska och att du inte riskerar att få skador för att du råkar felbelasta kroppen när du gör olika övningar.

De flesta idrottsskador är överbelastningsskador, som i sin tur beror på att man har tränat för ensidigt för länge. Här kan Osteopaten ge tips om hur du undviker de klassiska misstagen.

Smärta är normalt

Smärtan i sig är en normal funktion i våra kroppar. Den finns för att tala om för dig att något inte riktigt är som det ska. Gå inte för länge med smärta! Det är klokt att behandla besvären tidigt, då får du också ett ännu bättre slutresultat.

Träna rätt

Och hur ska du veta att du tränar rätt? Jo, genom att vara lyhörd och lyssna på din kropp känner du om den vill träna mer eller mindre.