Osteopat
Osteopati

Osteopaten har helhetssyn

Som osteopat utgår man från att se hela människan för att skapa goda förutsättningar för den enskilda kroppen att läka.

Yttre faktorer påverkar våra kroppar dagligen under livets gång. Exempel på detta är arbete, familj, tidigare upplevelser, nuvarande upplevelser, ekologi, miljö eller sociala sammanhang. När vi känner oss överbelastade av dessa olika faktorer enskilt eller tillsammans, upplever vi stress.

Inre faktorer är hur människan klarar av att läka en så kallad mekanisk dysfunktion (muskelsmärta, muskelskada, muskelbesvär) när den uppkommer. Hur kan just du uppnå och uppleva hälsa?

Mekaniska faktorer, kommer smärtan/skadan från muskler, leder eller skelett?

Psykologiska faktorer, påverkar smärtan/skadan dig psykiskt, mentalt eller emotionellt? Känner du dig allmänt nedstämd så att du upplever din smärta mer?

Fysioloigiska faktorer, vilka fysiologiska förutsättningar har din kropp att läkas, med tanke på kost, stress, medicinering eller andra fysiologiska faktorer (t ex rökning eller alkohol) som försämrar läkningen av dina besvär.